1. Pořadatel

Jan Polášek - JP komfort, Lidická 700/19, 60200 Brno, IČ 76009068, DIČ CZ8712214852

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – starší 18 let, popřípadě zákonný zástupce nezletilé osoby, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky; (dále také „účastník“, nebo „soutěžící“).

Podmínkou účasti je, aby autorem zaslaného soutěžního obrázku bylo dítě soutěžícího mladší 18 let a obrázek byl malovaný ručně na papír.

3. Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnil každý, kdo splňuje podmínky účasti v soutěži a v období od 2.2.2024 do 18.2.2024 zašle na email obchod@jpkomfort.cz obrázek nakreslený svým dítětem.

Součástí emailu musí být jméno zákonného zástupce, telefonický kontakt na něj a jméno autora obrázku.

Zapojení do soutěže je platné až ve chvíli potvrzení přijetí soutěžního obrázku pořadatelem.

20.2.2024 budou na facebookových stránkách Eshopu a prodejny JP komfort zveřejněny přihlášené obrázky a bude zahájeno hlasování pomocí lajků přidávaných pod jednotlivé obrázky.

Hlasování bude ukončeno 6.3.2024 ve 23:59 hodin.

Vyhrává obrázek s nejvyšším počtem lajků.

Ze všech, kteří dali některému obrázku lajk, vylosujeme navíc jednoho, který vyhraje dárkový poukaz v hodnotě 1000,-Kč na nákup v prodejně, nebo na Eshopu www.jpkomfort.cz

4. Popis výher

Poukaz v hodnotě 7000,-Kč s DPH na nákup matrací pro rodiče

Poukaz v hodnotě 5000,-Kč s DPH na nákup matrací pro děti

Poukaz v hodnotě 1000,-Kč s DPH na nákup v kamenné prodejně, nebo na eshopu.

5. Způsob a podmínky převzetí hlavní výhry

Po skončení soutěže bude výherce kontaktován emailem a telefonicky.

S výhercem bude dohodnuto, kdy si on a jeho rodina přijede vybrat své nové matrace na kamennou prodejnu JP komfort s adresou Loosova 262/1, 63800 Brno. Matrace nelze vybrat na dálku a je nutno, aby si matrace přijeli vybrat všichni, pro které budou nové matrace určeny.

Originál vítězného obrázku je nutno přivézt v den výběru matrací sebou. Bez něj nebude výhra uznána.

V případě, že si výherci vyberou levnější matrace, než je cena poukazu, zbylá částka se neproplácí.

V případě, že si výherci vyberou dražší matrace, než je cena poukazu, rozdíl doplatí.

Poukaz nelze použít na nákup jiného zboží, než matrací.

6. Všeobecné podmínky

Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí se zveřejněním soutěžního obrázku na facebooku a stránkách www.jpkomfort.cz a v případě výhry s jeho využitím pro marketingové a propagační účely pořadatele soutěže. Stejně tak souhlasí s pořízením fotografických záznamů výběru matrace výhercem a jeho rodinou a s jejich zveřejněním na facebooku a webu pořadatele.

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účasti v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

Nasledujte nás na Facebooku